Bouppteckning Skatteverket

När en person avlider ska de som ingår i dödsboet göra en bouppteckning. Dödsbodelägarna ska med andra ord gå igenom och skriftligen sammanfatta den avlidnes och den efterlevande makens tillgångar och skulder.

Här hittar du all information du behöver för att göra en bouppteckning hos Skatteverket samt svar på de vanligaste frågorna om arvsregistrering.

Vad är arvsförteckningen?

Arvsregistret är en legitimationshandling över arvet som visar vem som har rätt att företräda ett dödsbo. En bouppteckning krävs ofta för att banker ska tillåta uttag från den dödes konto eller deras gemensamma konton.

Skatteverket kräver att bouppteckning ska göras om den avlidne hade hemvist i Sverige vid dödsfallet. Detta dokument kan göras privat eller med hjälp av en begravningsbyrå eller en advokat.

Hur registrerar man tillgångar på skattekontoret?

Som nämnts ovan kan en arvsregistrering göras privat. En av de efterlevande som bäst känner till de tillgångar som ingår i dödsboet, och som kan lämna uppgifter om det, bör utses till dödsbouppställare.

Den utsedda filen måste också utse två externa administratörer. Notarier intygar att tillgångarna är korrekt registrerade och att de har värderats efter bästa kunskap och övertygelse. Om en tredje part ombeds att förvalta dödsboet, till exempel en testamentsexekutor eller testamentsexekutor, kan den personen inte agera som förvaltare.

För registrering av arvskiften ska blankett och broschyr som finns på Skatteverkets hemsida laddas ner. Om du vill kan du ladda ner blanketten SKV 4600 genom att klicka här , och SK V461-broschyren genom att klicka här.

Om du anlitar en professionell för att registrera din dödsbo, till exempel en begravningsbyrå eller en advokat, behöver du inte broschyren eller blanketterna från Skatteverket.

Vad ska tillgångsregistret innehålla?

Bouppteckningen ska innehålla följande:

 • Arvsposten i original.
 • En bestyrkt kopia av fastighetsregistret.
 • Bestyrkta kopior eller original av testamenten, bevis på hänvisningar till bouppteckningen, arv osv.
 • Original fullmakt om sådan finns.

Vart skickas tillgångsregistret?

Detta dokument ska skickas till Skatteverket inom 4 månader efter dödsfallet. Skicka bouppteckningen till någon av de tre handläggningsställen som visas på formulärets följesedel.

Skatteverket skickar ett informationsbrev med en lista över de kontor som hanterar bouppteckningar åt dig. Detta informationsbrev innehåller ett målnummer och personuppgifter om den avlidne. Skatteverket skickar brevet tidigast tre veckor efter dödsfallet.

Begär kopia av förmögenhetsregistret hos Skatteverket

På begäran kan Skatteverket skicka en kopia av fastighetsregistret till dig.

För att få kopian av handlingen anger du den avlidnes personnummer och den e-postadress dit du vill att bouppteckningshandlingen ska skickas. Din e-postadress kommer att sparas och raderas när du får dokumentet.

Om du inte går med på att skattekontoret sparar din e-postadress kan fastighetsregistreringsdokumentet inte skickas med den här tjänsten. Du kan kontakta skatteverket på 0771-567 567.

När du har skickat in din ansökan får du ett e-postmeddelande med tillgångsregistreringsdokumentet. Om du inte får handlingen kan det bero på att det saknas bouppteckning på angivet personnummer eller att handläggning pågår. Testa i så fall begäran vid ett annat tillfälle.

Vanliga frågor

 • Vilka dokument ska jag skicka för att registrera tillgångar?

  Du ska skicka följande handlingar till Skatteverket:

  • Registreringen av arvet i original och bestyrkt kopia.

  Om du dessutom har följande handlingar måste du visa upp dem tillsammans med fastighetsregistret:

  • Testamente i original eller bestyrkt kopia.
  • Vill godkännande.
  • Bevis på citat.
  • Fullmakt.
  • Arv och liknande.
  • Good man-citat och sånt.
 • Kan anstånd begäras för registrering av tillgångar?

  Om du behöver kan du begära uppskov inom 3 månader efter dödsfallet. För att begära anstånd, kontakta Skatteverket och förklara anledningen till att du inte kan registrera tillgångar. Vid tveksamhet, kontakta skatteinformationen, ring 0771-567 567.

 • Kan en förmögenhetsredovisning lämnas i stället för ett fastighetsregister?

  Om den avlidnes kvarlåtenskap inte räcker till för annat än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet, finns det ibland möjlighet att socialnämnden i den avlidnes hemkommun gör en registrering av dödsarvet. I så fall ersätter den senare arvsförteckningen.

  För mer information kontakta socialnämnden i kommunen.

 • Vad händer efter att bouppteckningen har registrerats?

  Efter registrering av arvsregistret kan arvet regleras genom arv.