Familjeintyg från Skatteverket

Du kan behöva uppvisa ett familjeintyg för att bevisa vem som tillhör din familj, till exempel om en myndighet eller ett försäkringsbolag begär det. Familj förstås som make och barn.

Hur begär man familjebeviset från skattekontoret?

Du kan begära att familjebeviset skickas till dig genom att klicka här; . Har du ett samordningsnummer istället för ett personnummer ska du ringa Skatteverket på 0771-567 567. Är du utomlands kan du ringa + 46 8 564 851 60.

Visa inför en utländsk myndighet

Vanligtvis kräver utländska myndigheter och ambassader att folkbokföringsbeviset, Family Registration Certificate, är stämplat.

Bor du tillsammans med din partner?

Observera att sambo inte finns med på Skatteverkets familjeregistreringsbevis. Därför, om du behöver bevisa att du och din partner bor tillsammans behöver ni båda ansöka om ett eget intyg om Adress för att bevisa att de har samma registrerade ortsadress.