Bilersättning Skatteverket

Visste du att du kan dra av olika belopp från dina skatter beroende på vilket transportmedel du använder? Nedan hittar du relevant information om bilavdrag från Skatteverket och vilka steg du ska följa för att beräkna dem.

Reseavdrag för skattekontoret

Som vi nämnt tidigare kan olika belopp dras av beroende på vilket transportmedel som används. Här kan du se en tabell med de belopp du kan dra av från dina skatter.

Om du har rest med olika färdmedel under året, har bytt arbetsplats eller har flyttat måste du göra separata beräkningar och sedan lägga till beloppen.

Avdragsgilla belopp

Egen bil, el eller hybrid

18,50 SEK per mil

Bilvinst, diesel

6,50 SEK per mil

Föredragen bil, inte diesel

9,50 SEK per mil

Motorcykel, moped, EPA-traktor, en traktor

9 SEK per mil

Moped

4,50 SEK per mil

Cykel

350 SEK per år

Egen båt

Faktisk kostnad

Afdrag för affärsresor

Om du har rest i tjänst och har fått ersättning för resekostnader behöver du inte deklarera ersättningen om du har åkt kollektivt, taxi eller hyrbil. I så fall kommer du inte att kunna dra av dessa kostnader heller.

I det fall du har använt din egen bil för tjänsteresor kan din arbetsgivare betala ett skattefritt bilstöd motsvarande 18,50 kr per mil. Om du har använt tjänstebilen för det ändamålet och har stått för bränslekostnaderna kommer din arbetsgivare att kunna betala ett skattefritt bilstöd på 6,50 kr per mil för diesel och 9,50 kr per mil för övrigt bränsle.

För laddhybridbilar som kan köras på både el och diesel gäller en ersättning på 9,50 kr per mil. Om du får ersättning för ett högre värde måste du deklarera överskottet som lön.

Om du däremot fått en ersättning på mindre än 18,50 kr, 6,50 kr eller 9,50 kr per mil ska du ta med ersättningen i din deklaration.

Observera att parkeringskostnader inte ingår i reseersättningen utan avdrag för detta beviljas separat. I händelse av att du har fått utgifter för vägtullar, broar eller färjor eller trängselskatter kan du dra av dessa utgifter i din deklaration.

Avdrag för resor till och från jobbet

Om du reser till jobbet med bil kan du få ersättning om:

 • Avståndet mellan ditt hem och din arbetsplats är minst 5 kilometer och
 • Du får en tidsbesparing på minst 2 timmar per dag för hemresan, jämfört med att resa med kollektivtrafik.

Om du reser i egen bil är självriskbeloppet 18,50 kr per mil, medan om du reser i tjänstebilen är självriskbeloppet 6,50 kr per mil om bilen går på diesel och 9,50 kr per mil om den körs på annat bränsle.

Slutligen, om det är en laddhybridbil som kan köras på både el och diesel är avdragsbeloppet 9,50 kr per mil.

Kom ihåg att du endast kan få avdrag för den del av dina utgifter som överstiger 11 000 kr. Detta gäller inkomståren 2021 och 2022.

Så här beräknar du reseavdraget

För att beräkna skattekontorets reseavdrag måste du följa stegen nedan:

 1. Verifiera

Ta först och främst reda på vilka villkor som gäller för att kunna göra avdrag med olika transportmedel.

 1. Fastställ avståndet

Det är viktigt att du känner till avståndet mellan ditt hem och din arbetsplats. För vissa transportmedel krävs ett minimiavstånd för att få avdrag.

 1. Räkna resdagar

Du bör också ta hänsyn till hur många dagar du har rest till och från ditt jobb under året. Ta inte hänsyn till de dagar som du varit frånvarande från jobbet, till exempel vid sjukdom eller ledighet.

 1. Beräkna avdraget

Om du reser i egen bil eller tjänstebil måste du använda ovan nämnda schablonbelopp för att beräkna ditt avdrag. Men om du åker kollektivt kan du dra av kostnaden för en enkelbiljett eller säsongskort.

När du har räknat ut ditt reseavdrag måste du fylla i det på inkomstdeklarationen.

Vanliga frågor

 • Ska jag behålla kvitton eller något annat för att bevisa att jag har rest?

  När du begär avdrag för resor till och från arbetet ska du kunna visa att du har rätt till avdraget. Du kan bevisa det till exempel med kvitton och biljetter.

  Även om du inte behöver lämna in dokumentation för att lämna in din skattedeklaration, bör du vara beredd att bevisa den resa du har tagit i fall skatteverket begär det.

 • Hur beräknar man skatteverkets reseavdrag?

  Du kan beräkna ditt avdrag på Skatteverkets hemsida. Klicka här för att komma direkt till onlineberäkningsverktyget.