Fastighetsskatt Kontrollera

Gör så här när du får fastighetsbeskattningsbeslutet

DU FÅR FASTIGHETSBESKATTNINGSBESLUTET INOM MARS

Fastighetsbeskattningsbesluten och giroblanketterna  finns nu i MinSkatt senast den 16 mars och per post inom mars. Om du inte behöver korrigera något ska du tidsinställa betalningen i nätbanken eller beställa en e-faktura.

Fick du en utredning av de fastighetsuppgifter som används som grund för fastighetsbeskattningen?

KORRIGERA UPPGIFTERNA I BESLUTET VID BEHOV

Kontrollera uppgifterna i beslutet.

Uppgifterna i fastighetsbeskattningsbeslutet som du får på våren 2022 grundar sig på situationen i början av året (1.1.2022).

Om du märker fel eller brister i uppgifterna ska du korrigera dem senast 10.5.2022 i MinSkatt eller på en pappersblankett (Fastighetsskattedeklaration). Obs.! Det går inte att korrigera per telefon!

Gå till MinSkatt

Så här deklarerar och korrigerar du fastighetsuppgifter i MinSkatt

Så här deklarerar du på papper

BETALA SKATTEN

Skatten ska betalas av den som äger fastigheten 1.1.2022. Betalningsanvisningar

De flesta fastighetsägare har förfallodagarna för fastighetsskatten 8.8.2022 och 6.10.2022. Om det kommer ändringar till det fastighetsbeskattningsbeslut som skickas på våren, flyttas förfallodagarna framåt i tiden.

Fastighetsskatten ska betalas av den som äger fastigheten 1.1.2022. Läs mer om ägande och besittning.

Makar lämnar en gemensam deklaration

Om du äger fastigheten tillsammans med din make räcker en deklaration för makar.

Vanliga frågor

  • Fastighetsskatten har stigit fastän ingenting har förändrats

    Kontrollera byggnadsuppgifterna. Flera kommuner har granskat byggnaderna i området och anmält ändringar. Ändringar i byggnadsuppgifterna inverkar på fastighetsskatten.Den kommunala fastighetsskatteprocentsatsen kan också ha ändrats sedan året innan.

  • Jag har köpt en fastighet 2022

    Anmäl inte fastighetsuppgifterna till Skatteförvaltningen. Vi får dem från Lantmäteriverket.

    Du får fastighetsbeskattningsbeslutet först på våren 2023. I beslutet ingår även uppgifter om den fastighet du köpt. Betalningsdagarna för fastighetsskatten är på hösten 2023.

    Om det finns flera köpare (två eller fler) ska du kontrollera ägarandelarna i fastighetsbeskattningsbeslutet våren 2023.