Första bostad

Om du köper din första egna bostad är du befriad från överlåtelseskatt om följande villkor uppfylls:

 • Du är 18–39 år vid tidpunkten för köpet.
 • Du äger 50 % eller mer av bostaden efter köpet.
 • Du köper bostaden som din stadigvarande bostad och flyttar in inom 6 månader från köpet.
 • Du har inte vid tidpunkten för köpet eller tidigare ägt minst 50 % av en bostadsaktie eller bostadsbyggnad.

Den första bostaden kan vara en aktielägenhet, såsom en höghus- eller radhuslägenhet. Den kan även vara en fastighet, såsom ett egnahemshus. Skattefriheten för första bostad gäller inte bilplatser, till exempel ett garage vars aktier kan säljas separat.

Kom ihåg att lämna en överlåtelseskattedeklaration

Även om du inte betalar överlåtelseskatt ska du ändå komma ihåg att lämna en överlåtelseskattedeklaration och söka lagfart på fastigheten. Gör även en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Köpare av första bostad – så här lämnar du överlåtelseskattedeklarationen.

Den första bostaden är en fastighet – så här lämnar du överlåtelseskattedeklaration och söker lagfart.

Vanliga frågor

 • Flyttningen skjuts upp. Inverkar det på skatten?

  Du ska betala överlåtelseskatt om du inte flyttar in i bostaden inom 6 månader

  • från köpet
  • från överföringen av äganderätten om du har köpt ett nybyggnadsobjekt

  Om du senare flyttar in stadigvarande i bostaden, kan du ansöka om att få tillbaka den betalda skatten. Ansök då om återbäring av överlåtelseskatt i MinSkatt eller på en pappersblankett.

  Vi återbär då den överlåtelseskatt som du betalat till den del villkoren för skattefrihet uppfylls.