Skatteverkets Kontrolluppgifter

Skatteverket kräver att de skattskyldiga lämnar kontrolluppgifter om löner, räntor, utdelningar och fastighetsförsäljningar. här Du hittar information om de kontrolluppgifter som du ska lämna till skatteverket och vilka regler som gäller.

Vem ska skicka kontrollinformation?

Du ska enligt Skatteverket redovisa ersättningen i en kontrolluppgift om du hamnar i följande situationer:

 • Du är en utländsk arbetsgivare som har tecknat ett socialavgiftsavtal med en anställd (KU10).
 • Du är ett försäkringsbolag som betalar pensionsförsäkring (KU18 och 19).
 • Du har anställt en privatperson och ersättningen är mindre än 10 000 SEK (KU10).
 • Du betalar ett stipendium som betalas av EU eller Europeiska atomenergigemenskapen och emittenten är utländsk.

Om du är registrerad arbetsgivare kan du dock välja att anmäla ersättning på en individuell arbetsgivardeklaration. I så fall ska du inte skicka kontrollinformation.

Undantag från att skicka kontrolldata

Du behöver inte skicka kontrolldata om:

 • Du är en juridisk person och betalar mindre än 100 kr i ersättning till en privatperson under ett kalenderår.
 • Du är privatperson eller dödsbo och betalar mindre än 1 000 kr i ersättning till en privatperson under ett kalenderår, förutsatt att:

o Ersättningen eller förmånen motsvarar inte en kostnad i en näringsverksamhet.

o  Inga skatteavdrag har gjorts.

o  Det totala värdet av vad mottagaren har fått är mindre än 1 000 SEK.

Hur skickar man kontrolluppgifterna till skatteverket?

Om du ska skicka kontrolluppgifter om löner mm kan du göra det via blankett SKV 2300 från Skatteverket. Samtidigt ska du lämna in SKV blankett 2304, Sammanfattning av uppgifter av inspektion, om du presenterar kontrolldata på papper.

Formuläret ska skickas till adressen på själva formuläret. Om en adress inte finns med där kan du skicka formuläret till ditt lokala skattekontor.

Ett enklare sätt att skicka dina kontrolluppgifter till skatteverket, istället för att skicka dem på papper, är att använda den elektroniska tjänsten Lämna kontrolldata, genom vilka du kan skicka in och korrigera kontrolluppgifter relaterade till intäktsåret 2016 och därefter.

Den elektroniska tjänsten ersätter de tidigare kontrolldataformulären som du kan fylla i på webben. På så sätt, om du väljer att använda den elektroniska tjänsten, behöver du inte lämna en sammanfattning av kontrolldata.

Kom ihåg att du ska skicka kontrolluppgifterna till skattekontoret senast den 31 januari året efter inkomståret.

Spara namn och adressinformation

Skatteverket låter dig spara namn och adress på de personer som kontrolluppgifterna avser. Detta är möjligt oavsett om du tillhandahåller övervakningsinformation i egenskap av en arbetsgivare eller betalare, eller om du agerar som ombud för någon annan.

Därför låter systemet dig lagra följande information om de personer som kontrolldatan avser:

 • Personalnummer
 • Namn
 • Adress

Genom att spara denna information kan du enkelt använda den nästa gång du vill tillhandahålla kontrolldata för dig själv som dataleverantör eller för den dataleverantör du representerar.

Kom ihåg att du måste spara informationen om du vill att den ska vara ifylld tidigare i dokumentet som du kan skriva ut via den elektroniska tjänsten. Om du inte sparar informationen måste du fylla i den manuellt när du skriver ut kontrollinformationen.

Transfertjänstfillagring

Genom den elektroniska tjänsten kan du skicka maximalt 50 kontrolldata åt gången. Men om du behöver skicka stora mängder kontrolldata kan du använda filöverföringstjänsten som du också kan komma åt från den elektroniska tjänsten.

För att använda den elektroniska tjänsten måste du ha en svensk elektronisk legitimation. När du har tillgång till filöverföringstjänsten kan du skicka all kontrollinformation du behöver lämna till skattekontoret. Kontrollinformationsfilerna som du överför måste följa ett specifikt XML-format och kan vara upp till 200 MB stora.

När filen har kommit in till skatteverket får du ett kvitto. Om det finns några fel med filerna får du ett meddelande om vad felet betyder.

Möjligheten att lämna kontrolluppgifter via SHS eller E-transport bibehålls också.

Vad? Vad krävs för att använda den elektroniska tjänsten?

Följande krävs för att använda den elektroniska tjänsten:

 1. Ha en svensk elektronisk legitimation

Du måste ha en svensk elektronisk legitimation för att kunna använda Skatteverkets elektroniska tjänst. Om du inte har en elektronisk legitimation kan du lämna kontrolluppgifterna på papper. Om du företräds av ett ombud som har en svensk elektronisk legitimation kan ombudet skicka din fil med kontrolluppgifter via den elektroniska tjänsten.

 1. Filer måste vara i XML-format

För att överföra filer via filöverföringstjänsten måste de vara i XML-format. Kontrollera med din leverantör av bokföringsprogram för att se om dina filer stöder det formatet eller om en uppdatering krävs.

Du kan kontrollera om dina filer fungerar med hjälp av Skatteverkets testtjänst. Där kan filer vara max 3 MB, men filer som skickas till skatteverket kan vara betydligt större. Om du vill kan du även deklarera skatten på kuponger via den elektroniska tjänsten.

Nya regler från och med inkomståret 2019

Från och med intjäningsåret 2019 gäller nya regler för dig som tidigare redovisat lön och annan ersättning i KU10–KU19. Från och med denna tidpunkt kommer de flesta arbetsgivare att vara skyldiga att göra det Anmäl inbetalningar och individuella skatteavdrag på din arbetsgivares deklaration. Bokföring måste göras varje månad och det blir det inte Det är nödvändigt att lämna in en årlig kontrolldeklaration för de aktuella betalningarna.

I vissa situationer måste du dock fortsätta att skicka in KU10–19-kontrolldata för intäktsåret 2019 och därefter. Mer information finns på sidan Lämna kontrolldata.

Vanliga frågor

 • Vem måste lämna in blanketten SKV 2300?

  Denna blankett ska användas av de som fortfarande ska skicka kontrolluppgifter om löner mm till Skatteverket. När besiktningsuppgifter lämnas på papper ska blankett SKV 2304, Sammanfattning av besiktningsuppgifter, lämnas in samtidigt. Om skatteverkets elektroniska tjänst används är det inte nödvändigt att lämna en sammanställning av kontrolluppgifterna.

 • Vart ska jag skicka formuläret?

  För att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket ska du skicka blanketten till den adress som står på den. Om det inte finns någon adress där kan du skicka formuläret till ditt lokala skattekontor.