Kvarskatt

Denna anvisning är avsedd för privatpersoner samt rörelseidkare och yrkesutövare.Här kan du läsa mer om samfundens kvärskatter.

När ska kvarskatten betalas?

För största delen av privatpersonerna infaller förfallodagarna för kvarskatt i augusti och oktober eller i september och november. Betalningsraterna är två om kvarskatten är 170 euro eller mera.

Kvarskatt påförs inte om beloppet är mindre än tio euro.

Om du eller din make eller maka gjorde ändringar i skattedeklarationen ändras förfallodagarna för kvarskatten. Även kvarskattebeloppet kan ändras. Vi skickar dig ett nytt beskattningsbeslut med nya betalningsuppgifter före utgången av oktober.

Om du eller din make eller maka gjorde ändringar i skattedeklarationen ska du vänta på ett nytt beskattningsbeslut med nya betalningsuppgifter innan du betalar kvarskatten. Du får eventuellt det nya beskattningsbeslutet först efter den ursprungliga förfallodagen.I MinSkatt ser du om din skattedeklaration fortfarande är under behandling eller om du redan har fått det nya beslutet.

Tabell som innehåller förfallodagarna för kvarskatt 2022.
Månaden då beskattningen slutförs Förfallodagen för den första kvarskatteraten Förfallodagen för den andra kvarskatteraten
maj 1.7.2022 1.9.2022
juni 1.8.2022 3.10.2022
juli 1.9.2022 1.11.2022
augusti 3.10.2022 1.12.2022
september 1.11.2022 2.1.2023
oktober 1.12.2022 1.2.2023

Hur ska jag betala kvarskatten?

Du kan betala kvarskatten

 • i nätbanken enligt uppgifterna på giroblanketterna
 • som e-faktura eller direktbetalning
 • som nätbetalning via MinSkatt där alla uppgifter som behövs finns färdigt ifyllda.

När du betalar kvarskatten i nätbanken eller via MinSkatt visas betalningen i MinSkatt inom 1–2 vardagar.

När du betalar via MinSkatt debiteras betalningen ditt konto samma dag. Förfallodagen kan inte ändras.

Det räknas ränta på kvarskatten

Det räknas nedsatt dröjsmålsränta på kvarskatten från 1.2.2022 till och med förfallodagen. Räntan är medräknad i beloppet som visas i MinSkatt och beskattningsbeslutet. År 2022 är den nedsatta dröjsmålsräntan 2 %. Det dras dock alltid av 20 euro från räntan (eller räntebeloppet om det understiger 20 euro). Läs mer om nedsatt dröjsmålsränta.

Vanliga frågor

 • När kan jag ansöka om betalningsarrangemang för kvarskatten?

  Du kan ansöka om betalningsarrangemang för kvarskatten för 2021 först efter att din beskattning har slutförts. Dagen då din beskattning slutförs finns i beskattningsbeslutet och i MinSkatt.

  Det lönar sig att ansöka om betalningsarrangemang först när du vet att du inte kan betala skatten på förfallodagen.

  Om du emellertid kan betala en del av skatten lönar det sig att betala denna del av skatten på förfallodagen. Ansök om betalningsarrangemang för det återstående beloppet. Då betalar du dröjsmålsränta endast på den del av skatten som går till betalningsarrangemanget.

  Betalningsarrangemangets första rat beräknas så att den börjar den dag då din ansökan godkänns, dvs. inte på förfallodagen.

 • Jag fick ett meddelande om att jag kan lösa in min skatteåterbäring på banken. Kan jag ännu få skatteåterbäringen på mitt konto?

  Referensnumret för kvarskatt är ett gemensamt referensnummer för alla dina inkomstskatter (också för förskottsskatt och tilläggsförskott). Det belopp som du har betalat med referensnumret används till den inkomstskatt som förfaller först till betalning.