Skatteverket Folkbokföring

Om du planerar att flytta, byta namn eller gifta dig måste du meddela Skatteverket så att de kan uppdatera dina uppgifter i folkbokföringen. Denna information är viktig eftersom många rättigheter och skyldigheter du har beror på om du är registrerad och var du är folkbokförd.

Här hittar du relevant information om skatteverkets folkbokföring, inklusive svar på vanliga frågor.

Skatteverkets Folkbokföring

Att ta med dina uppgifter i folkbokföringen är viktigt bland annat för att avgöra i vilken kommun du ska betala din skatt, rätt till förmåner och bidrag som du kan ha, var du kan rösta och var du får din post.

Likaså för samhället är folkbokföringen viktig eftersom den påverkar planeringen av boende, skola, vård och omsorg etc.

När du har skrivit in dina uppgifter i folkbokföringsdatabasen delar Skatteverket den informationen med olika myndigheter och banker.

Några av de myndigheter som skatteverket delar dina uppgifter registrerade i folkbokföringen med är:

 • Försäkringskassan
 • Migrationsverket.
 • Centrala studiestödsnämnden (CSN).
 • Transportstyrelsen.

Vilka uppgifter innehåller folkbokföringen?

Befolkningsregistret innehåller demografisk och socioekonomisk information om den svenska befolkningen som helhet. Den information som kan registreras om dig inkluderar:

 • Namn
 • Födelsedatum
 • Födelseort
 • Födelseort
 • Sex
 • Personalnummer
 • Samordningsnummer
 • Adress
 • Äganderätt till folkbokföring, avdelningsnummer, folkbokföringsort, härad och folkbokföring under särskild post
 • Medborgarskap
 • Äktenskaplig status
 • Maka/maka, barn, föräldrar, vårdnadshavare och andra personer som intressenten är närstående med i folkbokföringen
 • Adoptionsförhållande
 • Flytta från utlandet
 • Avregistrering på grund av förflyttning utomlands, som avliden eller dödförklarad eller saknad
 • Anmälan om ny hemvist utomlands i enlighet med vallagen
 • Begravning
 • Personnummer i ett annat nordiskt land
 • Rätt till uppehållstillstånd för registrerade

Dessutom innehåller folkbokföringsdatabasen även vissa uppgifter som registrerats i din personakt hos Svenska kyrkan före den 1 juli 1991.

Hur förs uppgifter in i skatteverkets folkbokföring?

De uppgifter som registreras i folkbokföringen kommer huvudsakligen från dig, när skatteverket registrerar din ansökan eller anmälan och uppdaterar databasen med dina nya uppgifter.

I allmänhet uppdaterar Skatteverket dina uppgifter i folkbokföringen när du vill göra något av följande:

 • Begär ett namn för en nyfödd bebis
 • Begär en namnändring
 • Meddela flytt inom Sverige
 • Registrera speciell postadress
 • Anmäl flytt till Sverige
 • Anmäl en flytt utomlands
 • Begär ett hinderprov

Information om administrativ fastighet och adressändringar relaterat till fastighetsnamn eller postnummer, uppdateras en gång i veckan efter anmälan från Lantmäteriet.

Vanliga frågor

 • Varför ska jag anmäla en flytt?

  Vid en flytt är det viktigt att du skickar en flyttanmälan till skatteverket så att de kan uppdatera dina uppgifter i folkbokföringen. Detta är viktigt bland annat för att avgöra i vilken kommun du ska betala din skatt, rätt till förmåner och bidrag, var du kan rösta och var du får din post.

  Dessutom är det också viktigt för samhället, eftersom planeringen av boende, skola, vård, omsorg etc. utgår från de uppgifter som framgår av folkbokföringen.

 • Ska jag byta folkbokföring om jag tillfälligt flyttar till en annan adress?

  Du behöver inte ändra din folkbokföring om din vistelse på den andra adressen är kortare än ett år och du tänker återvända till den ursprungliga bostaden. Bor du på annan adress i mer än ett år ska du anmäla adressändringen till skatteverket.

 • Hur kan jag se om min information har registrerats?

  För att kontrollera ditt namn eller adressen du är folkbokförd på loggar du in på Skatteverket. Du kan göra det direkt genom att klicka här.