Personalservice, träning och friskvård

En arbetsgivare kan erbjuda sina anställda förmåner och andra välfärdstjänster, såsom socialbidrag eller naturaförmåner. Dessa förmåner är avsedda att främja arbetsglädje och är dessutom skattefria för den anställde.

Här hittar du all relevant information om Skatteverkets personliga vård-, tränings- och välfärdsförmåner, inklusive svar på vanliga frågor.

Vad är personalvårdsförmåner eller socialbidrag?

Ett friskvårdsbidrag är ett specifikt belopp som den anställde kan använda för sig själv för träning eller friskvård.

Välfärdsbidraget är skattefritt. För att räknas som personalvårdsförmån måste dock förmånen:

 • Var av mindre värde.
 • Rikta in dig på all personal.
 • Kan inte bytas mot kontanter.

Om arbetsgivaren erbjuder en verksamhet som inte uppfyller villkoren för att en förmån ska anses vara personlig omvårdnad, ska arbetstagaren betala skatt för nämnda förmån.

Vilka är hälsoförmånerna som är skattefria?

Exempel på välfärdsförmåner och bidrag som är skattebefriade är:

 • Maximalt friskvårdsbidrag motsvarande 5 000 kr per år som ska användas till enklare aktiviteter, med inslag av träning eller annan friskvård.
 • Träningsaktiviteter, massagebehandlingar eller gymkort som arbetsgivaren ger dig Till exempel tillgång till gym eller massage i arbetsmiljö.
 • Kaffe, frukt och andra enkla snacks relaterade till ditt arbete.
 • Hälsoutflykter.

Hälsobidrag

Det är arbetsgivarens beslut att erbjuda sin personal ett socialbidrag. Dessutom är det arbetsgivaren själv som bestämmer hur denna subvention kan användas, utifrån befintlig lagstiftning och praxis. Det är viktigt att nämna att alla anställda ska erbjudas socialbidrag på samma villkor.

Som anställd kan du använda bidraget till fysiska aktiviteter som eliminerar stress eller hjälper till att motverka smärta och stelhet. Du kan också använda den för att få näringsråd och tips om att sluta röka.

Vad täcker inte välfärdsbidraget?

Skatteverket har fastställt att friskvårdsbidraget inte gäller friskvårdsbidraget för köp eller hyra av utrustning.

Det gäller inte heller friskvård-bidraget för medlemsavgifter, teoretiska kurser, sjukvård eller skönhetsvård. Den kan dock användas för att betala för aktiviteten, inklusive utrustning, om utrustningen ingår i själva aktiviteten. Omvänt, om utrustningen hyrs separat i samband med betalning för en aktivitet, kan friskvårdsbidraget endast användas för att betala för själva aktiviteten.

Däremot kan du med socialbidraget få maximalt 5 000 kronor per år. Vid aktiviteter utan träningsredskap, såsom massage, skönhetsvård och sjukvård, får verksamheten kosta max 1 000 kr per tillfälle för att vara skattefri.

Slutligen kommer endast kostnaden för själva aktiviteten att vara skattefri, såsom gymkort, kursavgifter, kreditkort etc.

Naturförmån

Utöver socialbidraget kan arbetsgivaren även erbjuda sina anställda en naturaförmån. Det talas om en naturaförmån när det är arbetsgivaren som bestämmer sig för att betala för verksamheten.

Ett exempel på en naturaförmån är att ha tillgång till ett gym på jobbet eller att ha möjlighet att få massage på jobbet.

Till skillnad från välfärdsbidraget finns det vid naturaförmån ingen fast beloppsgräns för vad som är av mindre värde. I varje särskilt fall ska det bedömas om naturaförmånen är av enklare karaktär och av mindre värde.

Vanliga frågor

 • Kan välfärdsförmåner och naturaförmåner kombineras?

  En naturaförmån kan enligt Skatteverket kombineras med en välfärdsförmån. Om arbetsgivaren erbjuder enklare friskvårdsaktiviteter kan de även erbjuda friskvårdsbidrag.

 • Hur mycket friskvårdsersättning kan en arbetsgivare få?

  Välfärdsbidraget är begränsat till högst 5 000 kronor per år. Arbetsgivaren kan erbjuda ett friskvårdsbidrag som du kan använda efter eget val, för utövande av friskvårdsaktiviteter.

  Dessutom, för att subventionen ska vara skattebefriad måste alla anställda få samma belopp och samma villkor.