Overlatelseskatt

När du köper en fastighet, en bostadsaktie eller ett annat värdepapper ska du lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatt. Det är i regel köparen som lämnar deklarationen och betalar skatten. Överlåtelseskatten ska deklareras och betalas på eget initiativ.

Har du köpt en aktielägenhet, fastighet eller första bostad?

Överlåtelseskatteprocenter

Överlåtelseskatteprocenter i tabellform

Överlåtelseskatt på fastigheter och byggnader
Fastigheter är exempelvis tomter med eventuella byggnader – såsom egnahemshus – eller markområden med eventuella sommarstugor (även outbrutna områden och kvotdelar) samt enbart en byggnad eller en konstruktion.
4 %
Överlåtelseskatt på aktier i bostadsaktiebolag och fastighetsbolag
Till dessa hör exempelvis aktielägenheter i höghus eller radhus samt affärslokaler, bilplatser, lager, golfaktier, semesteraktier och båtplatser.
2 %
Överlåtelseskatt på andra värdepapper än aktier i bostadsaktie- och fastighetsbolag
Till dessa hör exempelvis de aktier i ett aktiebolag (så kallade affärsaktier) som du har skaffat på annat håll än på en värdepappersbörs – till exempel telefonaktier.
1,6 %

Vanliga frågor

  • Jag fick ett brev om att överlåtelseskattedeklarationen saknas, vad ska jag göra?

    Denna blankett ska användas av de som fortfarande ska skicka kontrolluppgifter om löner mm till Skatteverket. När besiktningsuppgifter lämnas på papper ska blankett SKV 2304, Sammanfattning av besiktningsuppgifter, lämnas in samtidigt. Om skatteverkets elektroniska tjänst används är det inte nödvändigt att lämna en sammanställning av kontrolluppgifterna.