Momsavdrag för representation

Du kan enligt Skatteverket dra av moms för representation, så länge kostnaderna har en omedelbar koppling till verksamheten, det vill säga så länge de ingår som en del av förhandlingarna. Föreställningen kan till exempel äga rum i samband med en lunch eller middag, eller med en mix av enbart dryck.

Nedan hittar du relevant information om moms och fullmaktsavdrag som fastställts av skattekontoret.

Vad? Vad är representationen?

När man talar om utgifter för underhållning hänvisas till utgifter för mat, dryck, service, hotellrum, teaterbiljetter och liknande. Indirekta representationskostnader ingår också, såsom levnadskostnader och löner, bland annat.

Du kan prata om extern representation när du är det riktad externt till företagets kommersiella relationer, eller intern representation när så är fallet vänder sig till företagets personal i form av uppmärksamhet på personal, personalfester etc.

Som sagt, föreställningen inkluderar inte kurser, konferenser och liknande arrangemang. Tänk på att begreppet representation som ett inslag i avdrag skiljer sig från begreppet representation när det gäller beskattning av vinster.

Fördelar med kosten

Normalt är gratis måltider en skattepliktig förmån som bedöms på standardbasis.

Måltidsersättningen utlöses när en anställd äter en måltid som arbetsgivaren bekostar. Som arbetsgivare ska du ta skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på förmånen. Ibland kan gratis måltider vara skattebefriade, till exempel om det är internrepresentation som personalfester, julbord etc.

För intäktsåren 2021 och 2022 är standardvärdet följande:

 • Gratis kost (minst tre måltider): 250 kr per dag.
 • Gratis lunch eller middag: 100 kr per dag.
 • Gratis frukost: 50 kr per dag.

Om den anställde betalar maten, antingen direkt vid köpet eller genom avdrag på nettolönen, minskas förmånens värde med motsvarande belopp.

Om du som arbetsgivare bidrar till kostnaden för måltiden ska den anställde betala skatt på skillnaden mellan det pris du betalat för måltiden och schablonvärdet på måltidsförmånen. Detta värde ska ingå i underlaget för skatteavdrag och arbetsgivaravgifter.

Befrielse från kostbidrag

I följande fall kan gratis måltider vara en skattefri förmån:

 • Hotellfrukost ingår i priset för en natts vistelse på en affärsresa.
 • Utbildningslunch för lärare, hälsopersonal och andra.
 • Måltider i kollektivtrafiken ingår i resans pris.
 • Representation (intern och extern) som personalpart.
 • Förenta nationernas personal.
 • Om dina anställda får gratis måltider utan krav på ersättning från någon annan än dig? Som arbetsgivare är de skattefria.

Moms och avdrag för matkostnader

I allmänhet kan konsumtionskostnader dras av i inkomstdeklarationen om det är snacks och annan enkel konsumtion som inte anses vara mat och är av mindre värde. Några exempel är kaffe, te, läsk, kakor, scones, frukt och andra enkla snacks som inte ersätter en måltid.

Avdrag för enkel konsumtion kan uppgå till högst 60 kr och reglerna gäller för beskattningsår efter den 31 december 2016.

Däremot medges semesteravdrag för personal för högst två semesterdagar. Likaså medges avdrag för utgifter för mat och dryck endast för enkel konsumtion. För att avdrag ska gälla måste insidern dessutom ha en omedelbar koppling till verksamheten och inte vara personlig gästfrihet.

Vad är det momsbelopp som kan dras av för representation?

Om du har mat- och dryckeskostnader i samband med föreställningen kan du dra av moms utifrån detfår inte överstiga 300 kr exkl moms per person och tillfälle. Därför kan du dra av max 36 kr per person för moms, om kostnaden endast gäller mat och alkoholfria drycker, eftersom momsen på dessa produkter är lika med 12%.

Nu, om kostnaden för enbart mat och dryck är högre än så, bara är max 300 kr utan moms kan du dra av hela momsen. Men om kostnaden överstiger 300 kronor exklusive moms och gäller både mat och alkoholdrycker ska avdraget beräknas med ett förhållande baserat på de faktiska kostnaderna exklusive moms för mat och alkohol. Ibland kan man välja att beräkna avdraget utifrån en mall.

Hur beräknar man momsavdraget för lunch, middag och lättare tilltugg?

För att räkna ut hur mycket moms du kan dra av för representation i form av lunch, middag och lättare tilltugg använder du Skatteverkets beräkningsverktyg. Du kommer åt tjänsten genom att klicka här.

Med detta verktyg kan du också ta reda på vilka kostnader du kan dra av på din personliga inkomstdeklaration. Observera att avdraget beräknas per person och tillfälle, och att alkohol aldrig anses vara lätt att dricka.

Om måltiden innehåller mat och alkoholhaltiga drycker kan du beräkna avdraget med hjälp av en mall. Enligt mallen får du ett momsavdrag på 46 kr per person och tillfälle, så länge kostnaden överstiger 300 kr exklusive moms. Dessutom ska den debiterade momsen vara minst 46 kr per person och tillfälle.

Utgifter för demonstrationer och projekt

Utöver momsavdraget på matkostnader kan du begära momsavdrag på konsumtionskostnader i samband med demonstrationer och visningar. I detta fall får underlaget inte överstiga 300 kr exklusive moms per person och tillfälle.

Om det är utgifter vid en personalfest, såsom hyra av stolar och bord eller utgifter för musikunderhållning, kan du dra av ett avdrag med max moms på basis av 180 kr exklusive moms per person och tillfälle.

Om det är utgifter för teaterbesök, greenfee för golfspel och liknande kan du få avdrag med max moms på basis av 180 kr exklusive moms per person och tillfälle.

Vanliga frågor

 • När är fullmaktsavdrag tillåtet?

  Avdrag för representation eller liknande medges när utgiften har ett omedelbart samband med den kommersiella verksamheten.

 • När är fullmaktsavdrag inte tillåtet?

  I allmänhet medges fullmaktsavdrag inte när utgiften inte har någon direkt anknytning till verksamheten. Dessutom är avdrag för lyxinriktad representation inte tillåtna. Detta inkluderar specialarrangerade jakt- eller fisketurer och speciellt arrangerad underhållning. I denna kategori ingår även villor och byggnader avsedda helt eller delvis för representativa ändamål.

 • Hur redovisas kostersättningen på arbetsgivarens deklaration?

  Som arbetsgivare ska du redovisa värdet av en skattepliktig måltidsförmån i ruta 012 "Övriga skattepliktiga förmåner" på arbetsgivarens deklaration. Om du har ett beslut från Skatteverket om att justera värdet på kostersättningen ska du markera ruta 048 "Justerad förmån" med ett kryss.