Rotavdrag från skatteverket

När du anlitar ett företag för rotarbete kan du få en skattelättnad, så kallad rotavdrag, för delar av kostnaden för arbetet.

Här Du hittar information om det rotavdrag som Skatteverket fastställt, hur det fungerar och hur du beräknar vilket avdrag du kan ha rätt till.

Hur fungerar rotavdrag?

Som vi nämnde i början kan man genom att anlita ett företag för rotarbete få rotavdrag för delar av kostnaden för arbetet.

Därmed kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och hushållstjänster, inklusive flytttjänster, reparation och underhåll av vitvaror och IT-utrustning. Bolaget kan dra av upp till 30 % av arbetskostnaden från fakturan. Rotavdraget får dock inte överstiga 50 000 kr per år.

Om du kan delta i avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat under året och vad du betalat. andra avdrag du gör. Båda två Som det företag du anlitar har de ansvaret att ta reda på om arbetet som ska utföras ger upphov till skatteavdrag.

I allmänhet varierar reglerna för vilka verk ger rätt till skattereduktion beroende på typ av bostad. Det är aldrig möjligt att få ett grundavdrag för att bygga en helt ny bostad eller annan fristående byggnad. Dessutom är utgifter för material, resor, utrustning eller administration relaterade till arbetet inte berättigade till skatteavdrag.

Vem har rätt till skattereduktion?

För att du ska ha rätt till rotavdrag måste du uppfylla några villkor.

För att få skattereduktion måste du alltså:

 • Äger bostaden när arbetet är klart.
 • Använd bostaden som permanentbostad, fritidshus eller liknande.
 • Bli fakturerad för arbetet och/eller ha kostnaden för arbetet.
 • Ha rotavdrag att använda.
 • Bosatt i Sverige och betalar skatt här, eller bor utomlands men väljer att bli beskattad i Sverige enligt inkomstskattelagen, där minst 90 % av förvärvsinkomsten är svensk inkomst.
 • Har fyllt 18 år senast i slutet av året.
 • Ett dödsbo kan få boavdrag för arbete som utförts före dödsfallet. Endast en delägare i dödsboet kan få rotavdrag för utfört och betalt arbete, efter att dödsboet har registrerats hos skatteverket. Om det finns flera delägare i dödsboet måste testamente upprättas innan någon kan få boavdrag. Tänk på att äganderätten måste begäras inom tre månader.

Vilka villkor måste företaget uppfylla?

För att få skatteavdrag för arbetet måste företaget du anlitar, förutom att uppfylla villkoren ovan, uppfylla vissa villkor:

 • Företaget ska vara godkänt för F-skatt om arbetet utförs i Sverige.
 • Du kan inte få skatteavdrag för arbete du gör på egen hand hemma.
 • Personen som utför arbetet får inte vara släkt med dig, det vill säga de får inte vara släktingar.

Slutligen måste företaget du anlitar godkänna de villkor som gäller för jobbet och rotavdraget. Avtalet kan vara skriftligt eller muntligt.

När ska arbete betalas?

I allmänhet kan rotavdrag erhållas på högst 30 % av arbetskostnaden. Företaget du anlitar ska göra avdraget på fakturan. Elektronisk betalning av förskottsinnehållningen krävs från och med den 1 januari 2020. Först efter att arbetet utförts och betalats kan företaget begära betalning från skatteverket.

Det datum du betalar för jobbet avgör när du betalar för jobbet. Skatteåret avslutar rotavdraget, inte fakturadatumet. För att få rotavdrag i år 1 måste du även betala för arbete år 1. Om du betalar i årÅr 2 slutar rotavdraget år 2.

Hur beräknar man rotavdraget från skatteverket?

För att ta reda på vad du ska göra. Vilket rotavdrag du kan ha rätt till, använd Skatteverkets tjänst Beräkna rot- och kvadratavdrag.

Om du vill veta hur mycket avdrag du har använt i år och även tidigare år, använd skatteverkets elektroniska tjänst Rot och rut. Du kommer åt tjänsten genom att logga in från här.

Du kan även kontrollera om din testamentsexekutor har skatt F med hjälp av tjänsten Få företagsinformation som du kommer åt genom att klicka på här.

Hur begär man betalning av rotavdraget till Skatteverket?

När jobbet är klart, gjort och betalat kan företaget ansöka hos Skatteverket om utbetalning av motsvarande rotavdrag. Denna begäran ska vara skatteverket tillhanda senast den 31 januari året efter att jobbet är betalt.

För att begära betalning av rotavdrag, logga in på Skatteverkets elektroniska tjänst. Om du vill kan du anmäla ett ombud för att begära betalning av rot- och rotarbete genom den elektroniska tjänsten Rot och rut. För att göra detta måste du fylla i blankett 4854.

Vanliga frågor

 • Vilka typer av bostäder är godkända för skatteavdrag?

  Generellt sett kan du få rotavdrag för arbete på din fasta bostad, andra bostad och bostäder där du bara bor ibland, om du äger bostaden. Även dina föräldrar, dina barn eller din make kan bo i hemmet. Om du hyr hela eller delar av huset kan du inte få skattereduktion för den del av huset som du använder.

 • I vilka fall har jag inte rätt att få rotavdrag?

  Enligt skatteverket kan du inte få skatteavdrag om du får bidrag för arbete från stat, kommun eller region. Du kan inte heller få avdrag om du får en försäkringsersättning eller green tech skattelättnad för arbete.Om du har fått ett rotavdrag som du inte har rätt till ska du lämna tillbaka det till Skatteverket.

 • Hur vet jag om jag har rotavdrag att använda?

  Du kan ta reda på hur mycket skatteavdrag du har kvar att använda under året med hjälp av den elektroniska tjänsten Rot och rut. Från tjänsten kan du se hur många avdrag du har använt i år och även efterföljande år.Om du inte har en elektronisk legitimation kan du få ett intyg hemskickat.

 • Hur mycket kan jag få ett år i skattelättnader för grön teknik?

  Du kan få skattereduktion för installation av grön teknik om du installerar solcellssystem, egenproducerad elenergilagring och laddpunkter för elfordon. Du kan maximalt få 50 000 kronor per år i skattereduktion för grön teknik.