Skattekonto

Betalar du skatt på din inkomst får du ett skattekonto. Detta skattekonto visar bland annat dina skattebetalningar, din preliminära skatt enligt kontrolluppgifterna och din slutliga skatt enligt slutskatteaviseringen.

Nedan hittar du information om vilket skattekonto du har hos Skatteverket, hur det fungerar och hur du konsulterar det.

Vad? är det ett skattekonto?

Som vi nämnde i början är ett skattekonto ett som du får när du betalar skatt till Skatteverket. Detta skattekonto visar bland annat dina skatteinbetalningar, din preliminära skatt enligt kontrolluppgifterna, din slutliga skatt enligt slutskattebeskedet.

Hur fungerar skattekontot?

Om du fortfarande inte förstår hur skattekontot du har hos Skatteverket fungerar, oroa dig inte, här hittar du det. Vi förklarar hur det fungerar:

Kompilerar alla skattehändelser

Som vi redan har nämnt sammanställer ditt skattekonto alla dina skattebetalningar, din preliminära skatt baserat på kontrollinformationen, din slutliga skatt baserat på det slutliga skattemeddelandet och mer.

Ingen avräkningsorder

På skattekontot finns ingen avräkningsorder mellan olika poster. Det betyder att en betalning inte kan sägas gå till en viss enskild skatt eller avgift.

Intresse

När det gäller räntekostnad och ränteintäkter beräknas båda på skattekontot. Ränta beräknas dagligen på det aktuella saldot med start dagen efter den dag kontot har över- eller underskott. Kostnadsränta är inte avdragsgill och inkomstränta är avdragsgill. skattebefriad.

Kontoutdrag

Skattekontot stäms av månadsvis och ett kontoutdrag skapas om något annat än en betalning eller ränta har bokförts på skattekontot.

Du får dock endast kontoutdraget, skickat automatiskt per post eller till din digitala brevlåda, om:

 • Du får en betalningsbegäran eller ett betalningskrav.
 • Din slutliga skatt bokförs på skattekontot.
 • Du får pengar utbetalda i en månatlig avstämning.
 • En skuld överlämnas till den verkställande tjänstemannen för indrivning eller andra överföringar sker mellan verkställande tjänstemannen och skattekontot.
 • Du har inte fått något kontoutdrag för de senaste 18 månaderna och kontosaldot överstiger 99 kr (under- eller överskott).

Hur kontrollerar jag mitt skattekonto hos Skatteverket?

Du kan kontrollera ditt skattekonto genom Skatteverkets elektroniska tjänst. Klicka på

När du har loggat in på tjänsten kommer du att kunna:

 • Kontrollera det aktuella saldot på ditt skattekonto.
 • Visa publicerade och kommande transaktioner.
 • Konsultera och registrera ett bankkonto för skatteåterbetalning.
 • Begär betalning av självrisken på ditt skattekonto.
 • Begär betalningsstopp.
 • Sortera kontohistorik för dig själv eller en annan mottagare.
 • Betala in på skattekontot med Swish om du är en privatperson.

Utöver att använda den elektroniska tjänsten kan du även begära att ett utdrag från ditt skattekonto skickas per post eller till din digitala brevlåda. Skattekontots historik kommer att visas alla transaktioner som registrerats i den under det tidsintervall du har valt.

Du kan vid behov även be Skatteverket skicka ett skattekontoutdrag till någon annan. Du kan göra detta genom att logga in på Skattekontots elektroniska tjänst.

Vanliga frågor

 • Jag har fått en betalningsförfrågan, vad betyder det?

  När du får en betalningsanmodan innebär det att du ska betala alla skatter och avgifter i tid, både beloppet på betalningsanmodan och andra skatter och avgifter som ska betalas under månaden. Om du har fått en begäran om betalning och inte betalar skulden kommer skulden att levereras till Kunskapskontoret.

 • Vilken ränta får jag på mitt skattekonto?

  Ränteintäkter och räntekostnader beräknas på skattekontot. Ränta beräknas dagligen på det aktuella saldot med början dagen efter att kontot har över- eller underskott.

  Räntan på skattekontot är kopplad till en basränta som följer det allmänna ränteläget. Därför kan räntan ändras under året.

  Du kan ta del av informationen om den av Skatteverket fastställda grundtaxan, genom att klicka här.

 • Vilken ränta får jag på mitt skattekonto?

  Det är inte möjligt att få en förtida återbetalning av debiterad preliminär skatt. Du kan dock begära att få din preliminärskatt debiterad ändrad och eventuellt få tillbaka den reducerade delen.

  Begäran om ändring av din preliminärskatt debiteras kan du göra via den elektroniska tjänsten Intäktsredovisning.

 • Kan jag göra en extra skattebetalning för att undvika restskatt?

  Du kan göra en extra skatteinbetalning, även kallad toppbetalning, till ditt skattekonto för att undvika restskatter. Betalning kan göras digitalt eller på ett speciellt betalkort som du begär genom Beställningstjänsten. Observera att du inte ska använda gamla betalkort då de kan ha föråldrad betalningsinformation. Om du vill kan du även betala med Swish.

  Om du väljer att betala digitalt måste du ange ett särskilt referensnummer. Du kan få detta referensnummer genom den elektroniska OCR-beräkningstjänsten. Tänk på att om du har gjort en egen inbetalning till skattekontot kommer den inte med i den preliminära skatteberäkningen som du får med deklarationsblanketterna.

  För mer information, se skattekontobroschyren som du kan ladda ner här.