Svar på vanliga frågor om skatteverket

Skattekontoret i din stad kan klargöra alla frågor du har om skattefrågor. Du behöver dock inte alltid besöka eller ringa skatteverket för att få svar på dina frågor. här Du hittar svaren på de vanligaste frågorna om skatteverket.

Enskilda personer

Avdrag

Till vad? Vilka avdrag har jag rätt till om jag kör till jobbet?

Om du kör bil till och från jobbet kan du få avdrag om avståndet mellan din bostad och jobbet är minst 5 kilometer, och du dessutom har uppnått en tidsbesparing på minst 2 timmar om dagen, jämfört med reser med kollektivtrafik.

Avdrag för att köra till jobbet varierar beroende på vilken typ av fordon som körs:

 • Egen bil: 18,50 kr per mil.
 • Tjänstebil: 6,50 kr per mil om den går på diesel och 9,50 kr per mil om den går på annat bränsle.
 • Plug-in hybridbil: 9,50 kr per mil.

Observera att du endast kan få avdrag för den del av kostnaderna som överstiger 11 000 kr. Ovanstående gäller för intäktsåren 2021 och 2022.

Vad? Vilka avdrag kan jag få för resekostnader relaterade till att börja eller avsluta en anställning?

Du har rätt till avdrag om du har haft resekostnader i samband med att anställning påbörjades eller avslutades, inom EU- och EES-området.

Vilket avdrag du har rätt till beror på din inkomst. av den typ av fordon som används:

 • Egen bil: 18,50 kr per mil per resa.
 • Tjänstebil: 6,50 kr per mil för diesel och 9,50 kr per mil för övrigt bränsle.
 • Plug-in hybridbil: 9,50 kr per mil.

Du får endast avdrag för den del av kostnaderna som överstiger 11 000 kr

Jag har gratis affärsresor, måste jag betala för detta?

Om din arbetsgivare har betalat din tjänsteresa måste de räkna in ersättningen som lön. Du kan då begära avdrag på samma sätt som om du själv hade stått för kostnaden för resan. samma.

Den kostnadsfria affärsreseförmånen kan dock vara skattebefriad om:

 • Du får ingen annan skattepliktig ersättning eller förmåner för arbetet, och
 • Ersättningen överstiger inte resekostnader eller, för resor med egen bil, 18,50 kr per mil.

Varulager

Vad? Är det ett tillgångsregister?

En bouppteckning är en bouppteckning som visar vem som har rätt att företräda ett dödsbo. Detta dokument är nödvändigt bland annat för att stänga bankkonton och begära lagfart för en fastighet.

Är det möjligt att begära anstånd med arvsregistrering?

Om du behöver det kan du kontakta Skatteverket och begära anstånd inom 3 månader efter dödsfallet. Om du har några frågor, kontakta Fiskal Information genom att ringa 0771-567 567.

Var får jag information om hur man skriver ett tillgångsregister?

Du kan få information om hur man upprättar en bouppteckning genom att hänvisa till broschyr SKV461 och blankett SKV 4600. Dessutom kan du hitta mer information om arvsregister i verkets juridiska vägledning Svensk skatt.

När kan en tillgångsdeklaration lämnas in istället för ett tillgångsregister?

För det fall den avlidnes arv inte räcker till för annat än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet, är det möjligt att socialnämnden i den avlidnes ursprungskommun gör en anteckning om arvet efter död, som kommer att ersätta till arvsförteckningen.

Deklaration

Hur vet jag det? Ska jag deklarera skatter?

Skatteverket skickar en deklaration till dig som du ska visa upp.

Om du har en digital brevlåda kommer du att kunna se deklarationen tillgänglig därifrån. Du kommer även att kunna se deklarationen i PDF-format i avsnittet Mina sidor, på fliken Skatt och skattedeklaration .

Om du inte har en digital brevlåda får du deklarationen med posten.

Hur kan jag lämna in mina skatter?

Du kan göra din deklaration från Skatteverkets ansökan, genom den elektroniska tjänsten Inkomstdeklaration 1, genom att skicka ett sms eller genom att ringa skatteverket. Du kan också deklarera genom att skicka in en pappersblankett.

Vad? Vad gör jag om det finns ett fel i uppgifterna i förväg i deklarationen?

Om informationen som har fyllts i i förväg på din retur är felaktig, kontakta personen som lämnade informationen direkt. informationen, såsom din arbetsgivare eller din bank. När de har lämnat in korrekt information kommer skattekontoret att kunna skicka dem till dig. Uppdatera deklarationen i den elektroniska tjänsten och i ansökan.

Varför? Jag har inte fått något uttalande?

Om du inte har fått deklaration senast på förfallodagen kan det bero på att din inkomst var mindre än 20 135 kr 2021. Då får du ingen deklaration och du behöver inte deklarera skatter. .

Förutom inkomst kan det finnas andra skäl till varför du inte behöver ansöka. För mer information om vem som ska deklarera, klicka här .

Elektronisk handel

Hur mycket ska jag betala i tull och moms för att köpa saker i ett land utanför EU?

Du kan beräkna hur mycket du kommer att behöva betala ungefär med hjälp av kalkylatorn på Tullverkets hemsida.

Gäller särskilda skatteregler vid försäljning av begagnade föremål till företag eller privatpersoner i Sverige eller annat EU-land?

I allmänhet gäller samma regler oavsett om du säljer ny eller begagnad fastighet. En speciell form av moms kan dock ibland övervägas i handeln med begagnade varor, känd som påläggsskatt.

Vad? Vad händer om jag köper från företag inom EU?

Om du köper från företag inom EU måste du ange ditt momsregistreringsnummer. Så säljaren behöver inte lägga på någon moms, men det gör du. Du måste deklarera moms på ditt köp.

Elektronisk identifiering

Vad? Är det ett elektroniskt ID?

En elektronisk identifiering är ett dokument som låter dig identifiera dig säkert på internet för att utföra olika procedurer, inklusive deklaration av inkomstskatt. Denna identifiering kan vara i form av en fil på en hårddisk eller i form av ett kort.

Hur får man ett elektroniskt ID?

För att få en elektronisk legitimation måste du ha ett svenskt personnummer och ha uppnått den lägsta ålder som krävs av de banker som utfärdar den elektroniska legitimationen. Om du redan är bankkund kan du logga in på banken och ladda ner den elektroniska legitimationen till din dator.

När det gäller juridiska personer används den elektroniska identifieringen av undertecknaren eller ombudet.

Jag har redan ett elektroniskt ID, kan hela familjen använda det?

Nej, precis som ett körkort eller andra identifieringshandlingar är elektronisk identifiering personlig.

Euro

Jag kommer att köpa Jag köpte aktier noterade i euro, men innan jag köpte dem. Om du köpt samma typ av aktier som var noterade i svenska kronor, hur beskattas utdelningen och vad är beskattningen vid försäljning?

Utdelningen ska beskattas på samma sätt som tidigare, det vill säga i kategorin kapitalinkomst. Det utdelade beloppet blir till svenska kronor. Din bank eller Euroclear kommer att förse dig med Kontrollinformation om utdelning omräknat till svenska kronor.

När du säljer aktien kommer den att användas. Den genomsnittliga metoden för att beräkna realisationsvinsten. Aktier noterade i euro kommer att anses vara av samma typ och sort som de som är noterade i svenska kronor.

Jag kommer att ta emot lönen in euro och kommer att deponeras på ett bankkonto i Sverige, vad? Vad gör jag med en eventuell kursvinst eller förlust när jag tar ut pengar från kontot och byter till svenska kronor?

Valutakursvinster beskattas enligt reglerna för kapitalvinster. Därför kan en kapitalförlust i utländsk valuta dras av. När du tar ut pengar från ditt konto i euro och byter till svenska kronor anses du ha gjort en försäljning och beskattas. Realisationsvinst eller realisationsförlust beräknas enligt genomsnittsmetoden och redovisas i bilaga K4.

Fastighetstaxering och fastighetsskatt

Vad? Vad ska jag göra om jag har sålt min fastighet?

Om du fått en ägardeklaration för en fastighet som du inte längre äger behöver du inte fylla i hela ägardeklarationen. Det kommer att räcka Du måste meddela skatteverket om ägarbytet, antingen via den elektroniska tjänsten eller genom en pappersblankett.

När träffar jag dig? Vilket är det nya bedömda värdet?

Om du har en digital brevlåda kommer ditt beslut att vara lämnas in digitalt, mitten av räkenskapsåret juni. Om du inte har registrerat dig i en digital brevlåda blir ditt beslut skickas med post i slutet av räkenskapsåret juni.

Om det finns flera delägare kommer var och en att ha ett beslut med angiven ägarandel. Det i beslutet fastställda värderingsvärdet kommer att gälla. till hela fastigheten.

Kan jag skjuta upp inlämnandet av fastighetsdeklarationen?

Du kan få anstånd på en allmän eller förenklad fastighetsvärdering, men inte på en särskild fastighetsvärdering. Tänk på att du måste ansöka hos skattekontoret om anstånd före sista anmälningsdag.

Befolkningsregister

Hur anmäler jag en flytt?

När du flyttar ska du anmäla flytten direkt till Skatteverket. För att göra detta har du två alternativ:

 • Skicka ett meddelande om förflyttning via den elektroniska tjänsten med hjälp av en elektronisk identifiering.
 • Via pappersblanketten SKV 7845, som du ska skicka till följande adress:

Skatteverkets läscenter

FE 2001

839 86 Östersund.

Ska jag byta folkbokföring vid flytt utomlands?

Om du planerar att bo utanför Sverige i ett år eller mer ska du meddela det till Skatteverket. För att meddela att du flyttar utomlands måste du fylla i formuläret SKV 7665 .

Jag bor både i Sverige och utomlands, måste jag vara folkbokförd i Sverige?

Om du har enkel bosättning i Sverige, det vill säga om du vistas mindre än 52 dagar om året utomlands, måste du vara folkbokförd i Sverige. Tvärtom, om du har enkel bosättning utomlands ska du anmäla utlandsflytt.

Om du är dubbelbosatt, det vill säga du vistas mer än 52 dagar om året delvis i Sverige och delvis i ett annat land, kan det bedömas om du behöver vara folkbokförd i Sverige. För detta kommer det att tas Ta hänsyn till var din familj bor, var du arbetar, hur mycket tid du tillbringar i varje land och vilken typ av boende i varje land.

Fordonsskatt

Vem ska betala fordonsskatten?

Om du äger ett fordon i början av den månad då skatten ska betalas måste du betala fordonsskatten.

Hur beräknas fordonsskatten?

Skattens storlek beror på bränsle- och koldioxidutsläppen, eller typen av fordon, bränslet och skattevikten.

Ibland, för att beräkna skatten, ursprungskommunen, antalet axlar i fordonet, kopplingsanordningen ning och användningssätt.

För mer information om vad Hur stort är fordonsskatten, se skattetabell över fordon från skatteverket.

Vad? Vad händer om jag inte betalar skatten?

Om du inte betalar fordonsskatten kommer du inte att kunna använda fordonet. Dessutom får du en påminnelse om att du inte har betalat skatten och du får betala en förseningsavgift. Straffsatsen beräknas utifrån en procentsats, men den är minst 100 kr.

Hinderprov och äktenskap

Vad? Är det en hinderbana?

Innan ni får gifta er ska Skatteverket göra en hindersprövning för att kontrollera att det inte finns några vigselhinder. I allmänhet kan de under 18 år, de som är nära släktingar och alla som redan är gifta inte gifta sig. Gift eller medlem i ett registrerat partnerskap.

Vi är svenska medborgare och vi är folkbokförda i Sverige men vi vill gifta oss utomlands, är det möjligt?

Du kan gifta dig utomlands enligt svensk lag. Normalt sker vigseln inför en präst i Svenska kyrkan utomlands eller inför en tjänsteman vid en svensk ambassad eller ett konsulat.

De kan dock även gifta sig utomlands enligt utländsk lag, inför en utländsk äktenskapsmyndighet.

Identitetskort

Var kan jag ansöka om ett ID-kort?

I allmänhet finns det 27 servicekontor där du kan begära ett ID-kort, förutom 11 andra kontor som utfärdar den här typen av dokument.

För att ansöka måste du:

 • Besök personligen ett av Skatteverkets kontor som utfärdar id-kort.
 • Har betalat ansökningsavgiften innan du besökte kontoret.
 • Kunna identifiera dig med en identitetshandling eller intygsgivare.
 • Var registrerad i Sverige.
 • Var minst 13 år och ha din vårdnadshavares godkännande om du är under 18 år.

Kan jag använda det svenska ID-kortet utomlands?

Nej, Skatteverkets ID-kort finns endast tillgängligt. godkänd för användning inom Sverige. Därför kan den inte användas i stället för ett pass eller resedokument för att åka utomlands.

När kan jag använda mitt elektroniska ID?

I ID-kortet ingår en elektronisk legitimation med vilken du kan komma åt de elektroniska tjänsterna som finns på Skatteverkets och Försäkringskassans webbplats.

För att använda ditt elektroniska ID måste du ha en kortläsare ansluten till en dator. Dessa läsare finns hos de flesta större elektronikkedjor.

Inkomst från arbete

Måste jag betala skatt om jag jobbar på sommaren?

Om du sommarjobbar och tjänar mindre än 20 431 kronor under 2022 behöver du inte betala skatt. I så fall ska du fylla i ett löneutbetalningsbevis utan skatteavdrag, SKV 434 och skicka det direkt till din arbetsgivare. Du behöver inte skicka några uppgifter till skatteverket.

Om du tjänar 20 341 kr eller mer under år 2022 måste du betala skatt.

Jag får betalt av två olika arbetsgivare, hur kan jag undvika skatteflykt?

Om du har fler än en arbetsgivare samtidigt kan skatteavdraget bli mycket lågt. Den arbetsgivare som betalar högst inkomst ska göra ett skatteavdrag enligt skattetabellen medan resten av skattebetalarna ska göra 30 % avdrag.

Om du tror att du kommer att få tillbaka skatt nästa år kan du be din arbetsgivare att dra av mer skatt. så du slipper lätt restskatten.

När ska den statliga skatten betalas? l om hyra?

För år 2022 är stratumgränsen 540 700 kronor. På inkomster över denna gräns ska du betala statlig inkomstskatt med 20 %.

För år 2021 är stratumgränsen 523 200 kronor. På inkomster över denna gräns ska du betala statlig inkomstskatt med 20 %.

Schlagggränsen gäller för skattepliktig förvärvsinkomst, det vill säga den som du har efter tillämpning av grundavdraget.

Investeringssparkonto

Vad? Vilka tillgångar kan förvaras på investeringssparkontot?

I allmänhet kan du spara på följande tillgångar:

 • Finansiella instrument, såsom aktier, som handlas på en reglerad marknad.
 • Finansiella instrument som handlas på en MTF inom EES.
 • Fondandelar (andelar i en värdepappersfond eller specialfond)
 • Kontanter, inklusive utländsk valuta.

Vad? Vilka tillgångar kan jag inte ha på investeringssparkontot?

Bland de tillgångar som du inte kan behålla på ditt konto är dessa de vanligaste:

 • Finansiella instrument som inte handlas på en reglerad marknad eller MTF-plattform, till exempel onoterade aktier.
 • Andelar i ett företag där du tillsammans med närstående äger mer än 10 % av rösterna eller kapitalet.
 • Kvalificerande aktier i småföretag.

Hur mycket skatt måste jag betala på mitt sparande på ett investeringskonto?

Skatten du ska betala på ditt investeringssparkonto beräknas utifrån den så kallade kapitalbasen. Detta beräknas varje år och motsvarar en fjärdedel av summan av:

 • Värdet på tillgångarna i början av varje kvartal.
 • Beloppen som satts in på investeringssparkontot under året.
 • Värdet av finansiella instrument som överförts till investeringssparkontot av kontoinnehavaren under året.
 • Värdet av finansiella instrument som överförts från en annan persons investeringssparkonto under året.

Kapitalbasen multipliceras med räntan på statliga lån per den 30 november året före räkenskapsåret, ökad med en procentenhet. Minimistandardhyran beräknas till 1,25 % av kapitalbasen och resultatet blir den beräknade schablonhyran. Denna information kommer att visas Det kommer att finnas med på din skattedeklaration och kommer att finnas med. som kapitalinkomst. På nämnda inkomst måste du betala 30 % i skatt.

Namn

Vi har barn, hur begär vi barnets för- och efternamn?

I syfte att registrera ett barns födelse i folkbokföringen skickar skatteverket en blankett där du måste begära namnet på barnet. Ansökan ska vara undertecknad av barnets vårdnadshavare och ska skickas till Skatteverket på adressen på blanketten. Skatteverket ska ha in ansökan inom tre månader efter barnets födelse.

När barnets namn har registrerats får du ett utdrag från registreringen.

Hur kan jag byta namn hos Skatteverket?

För att byta namn måste du lämna in en begäran till Skatteverket. Om du är under 18 år måste din vårdnadshavare fylla i och underteckna ansökan. När du har godkänts får du ett utdrag från registret och skatteverket meddelar dem om registreringen. det nya namnet till de olika myndigheterna och företagen.

Hur tar jag bort ett av efternamnen i mitt dubbla efternamn?

Om efternamnet du vill behålla är efternamnet på en av dina föräldrar eller efternamnet på din make kan du ansöka gratis med blankett SKV 7502. Annars måste du ansöka på blankett SKV 7504, t.ex. en kostnad på 1 800 kr.

Personuppgifter och dataskydd

Vad? Vilka rättigheter har jag när Skatteverket behandlar mina uppgifter?

När skatteverket behandlar dina personuppgifter har du rätt att få information om behandlingen, samt information om behandlingen. som att begära rättelse av felaktiga personuppgifter och en fdloggkanalen.

Om du även anser att Skatteverket inte följer EU:s dataskyddsförordning kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vad? Vad gör jag om jag har blivit utsatt för identitetsstöld?

Om du misstänker att din legitimation, personnummer eller annan identitetshandling används utan tillstånd bör du polisanmäla händelsen. Du bör också kontakta kreditupplysningsföretag och be dem spärra ditt personnummer.

Räntor, utdelningar, hyresintäkter, lotterivinster etc.

Vad? skatteregler gäller för ränte- och utdelningsinkomster?

Bank- och kreditinstitut tillhandahåller kontrollinformation om den ränta du fått under året. Ränta på bankkonton krediteras den 31 december och är tillgänglig den dagen, så den bör ingå i deklarationen du lämnar in följande år. Skattesatsen är 30 %, även om särskilda regler gäller för onoterade företag och småföretag.

När kan jag dra av räntekostnader?

Enligt skatteverket får du bara dra av ränta på lån som du själv var ansvarig för att betala. Om du yrkar avdrag för ränta som du inte fått kontrolluppgift för, då ska du ange namnet på långivaren på skattedeklarationen. I händelse av att långivaren är en privatperson måste du även uppge dennes personnummer eller adress.

Om du har betalat ränta i förskott 2021 som gäller de senaste åren får du endast dra av den del som motsvarar den ränta som gäller fram till 31 januari 2022 på 2022 års skattedeklaration. .

Den del av räntan som inte är avdragsgill kan dras av med lika mycket varje år under den återstående tid som lånet avser. Om du betalade i förskott på lånet och var tvungen att betala ersättning till långivaren, betraktas den ersättningen som räntekostnad.

SINK

Vad? Vad är arbetsanställning enligt SINK?

Om du arbetar under ledning och kontroll av en kund som inte är din formella arbetsgivare, det vill säga som betalar din lön, så betraktas det som entreprenad, och nämnda kund kan kallas en finansiell arbetsgivare.

Hur ansöker jag om SINK?

Du kan ansöka om SINK genom Skatteverkets elektroniska tjänst eller genom formuläret SKV 4350.

Skattekonto och slutlig skatt

Vad? Hur mycket ränta får jag på mitt skattekonto?

Från och med den 1 januari 2017 är hyresräntan 0 på grund av en lagändring. Ränta beräknas dagligen på det aktuella saldot med början dagen efter den dag det finns över- eller underskott på kontot. Inkomsträntan är Det är skattefritt samtidigt som kostnadsräntan inte är avdragsgill.

Räntan på skattekontot är kopplat till en basränta som kan ändras under året.

Varför? Jag har inte fått mina skattepengar?

Om du lämnade in före den 3 maj och har skatt att återkräva men fortfarande inte har fått några betalningar i juni, kan din retur ha dragits tillbaka för granskning och inte slutförts.

>

Om du har en elektronisk legitimation kan du från och med den 7 juni logga in på ditt e-tjänstskattekonto och se om skatteverket har utfärdat en återbetalning. Pengarna sätts in på ditt bankkonto i slutet av vecka 23.

Trängselskatt

Vad? Vad är trängselskatten?

Detta är en skatt som gäller för bilar registrerade i Sverige eller utomlands, eller som används med stöd av nyttofordonskörkort. Denna skatt är tillDen gäller i Stockholm och Göteborg och har som mål att förbättra tillgängligheten och miljön samt Hur man bidrar till finansieringen av infrastruktur.

När ska trängselskatten betalas?

Alla biljetter gjorda med en viss bil under en kalendermånad samlas in av Transportstyrelsen för beslut som skickas till skattebetalaren följande månad.

Skatten kan endast betalas när skattebeslutet är fattat. Betalningen ska finnas på Transportstyrelsens konto senast den sista dagen i månaden efter den månad då betalningen togs. skattebeslutet.

För mer information kan du besöka Transportstyrelsens hemsida, eller ringa Kundservice på 0771-29 29 29.

Hur länge gäller befrielsen från trängselskatt?

Undantaget blir giltig så länge den är giltigt kommunalt parkeringstillstånd. Om du får nytt parkeringstillstånd måste du ansöka om befrielse från trängselskatt på nytt.

Värden

Jag har sålt aktier eller andra värdepapper, kan jag deklarera att jag använder den elektroniska tjänsten?

Om du har en elektronisk legitimation kan du anmäla din försäljning genom Skatteverkets elektroniska tjänst.

Jag har sålt aktier, hur kan jag veta storleken på min utgift?

För att beräkna utgifterna för de sålda aktierna måste du ta hänsyn till händelserna i bolaget mellan köp och försäljning av aktierna, såsom en nyemission, en släppt emission, en aktiesplit, inlösen eller utdelning . Du kan få hjälp av Aktiehistoriken.

Kan jag kvitta vinsten mot förlusten när jag har sålt värdepapper?

Ja Om du har sålt värdepapper med vinst och under samma år sålt värdepapper med förlust, vägs förlusten upp av vinsten. När vinsten inte räcker till för att kompensera förlusten kan resten av förlusten dras av med 70 %.

Kom ihåg att full ersättning endast gäller för noterade värdepapper. Om du har sålt onoterade kvalificerade aktier kommer 2/3 av vinsterna och förlusterna att kvittas av 100 % börsnoterade aktier, medan för onoterade icke kvalificerade aktier kan 5/6 av vinsterna och förlusterna kompenseras 100 %.< /p>

Äktenskapsregistrering

Hur mycket kostar det att registrera en handling i vigselregistret?

Att registrera en handling i vigselboken kostar 275 kr.

Du kan betala med Swish genom att logga in på Mina sidor, där du hittar en betalningslänk. Om du inte har Swish kan du sätta in betalningen på bankgiro 227-5782 på Skatteverket. Kom ihåg att ange en av makens personnummer som referens.

Hur lång tid tar det för Skatteverket att behandla handlingar för vigselregistrering?

Det tar i allmänhet 3-5 veckor för dig att få din registrerade ansökan om du har betalat ansökningsavgiften, undertecknat ansökan och ärendet har hanterats korrekt.

Kan jag kontrollera i vigselregistret om en person är gift? Gift och med vem?

Du kan inte ta reda på om en person är sjuk. gift genom vigselregistrering. För att göra detta kan du kontakta Skatteupplysningen genom att ringa 0771-567 567.

Företag

Deklaration

När ska jag lämna in företagsdeklarationen?

Om du anmäler dig som företag kan du hitta anmälningsdatum genom att använda tjänsten. viktiga datum från Skatteverket. Datumet du måste lämna in din skattedeklaration beror på vilken typ av företag du har.

 • Om det är en enskild firma är den sista dagen för att lämna in resultaträkning 1 och schema NE den 2 maj 2022.
 • Om det är ett aktiebolag, ett aktiebolag, en förening eller en stiftelse kommer bolagets slutdatum att vara den som avgör vad dagí måste lämna in skattedeklarationen.

Euro

Jag börjar att fakturera i euro, vad? Vad gör jag med momsen?

Du måste på fakturan ange momsen i svenska kronor och i euro. Om du använder euro som redovisningsvaluta måste du ange moms i euro. Du behöver inte deklarera moms i svenska kronor, men du kan göra det som en service till svenska kunder.

Som konverteringskurs måste du använda kursen på leveransdagen. I det fall att fakturan görs några dagar innan leverans kan du använda kursen på fakturadagen. Om du får betalning i förskott måste du använda kursen den dag du fick betalning i förskott.

Jag fick en faktura i euro från en svensk leverantör som visade moms i både euro och svenska kronor, hur ska jag deklarera moms?

Du ska redovisa det momsbelopp i svenska kronor som säljaren har angett på fakturan. Om ditt företag har sina konton i euro måste du registrera alla belopp i euro.

Elektronisk transport

Vad? Vad ska man göra för att använda elektronisk transport?

Företag som vill använda elektronisk transport måste skicka in en ansökan via e-post. Sedan, för att kunna använda elektronisk transport, måste de ha en webbläsare som kan hantera 128-bitars kryptering och ha JavaScript aktiverat.

Hur fungerar säkerhetscertifikat?

Säkerhetscertifikaten fungerar som elektroniska identitetshandlingar för den person i vars namn de är utfärdade. En person kan bara ha ett par certifikat, ett som fungerar som identitetshandling och ett som fungerar som signatur. Om du är firmatecknare i flera olika företag eller föreningar och även för dig själv kommer alla behörigheter att kopplas till samma par säkerhetscertifikat.

Det uppstod ett fel när jag laddade upp min fil, vad är det för fel? kan jag göra?

Du får alltid ett kvitto på överförda filer. Om överföringen misslyckas får du ett felmeddelande. Om du inte får ett kvitto betyder det att skatteverket inte har tagit emot ditt kvitto. din fil. I så fall kan du försöka igen senare.

Fastigheter

Måste jag betala fastighetsskatt om jag äger industrifastigheter?

Du ska betala fastighetsskatt med 0,5 % av industrifastighetens taxeringsvärde, som i fastighetstaxeringen kallas industrienheter.

För elproducerande enheter gäller följande:

 • I vattenkraftverk är fastighetsskatten 1,0 % av fastighetsvärdet.
 • I vindkraftverk är fastighetsskatten 0,2 % av fastighetsvärdet.
 • I övriga elproduktionsenheter är fastighetsskatten 0,5 % av matrikelvärdet.

Jag är delägare i en kommersiell verksamhet som äger fastigheter, vem ska betala fastighetsskatten, verksamheten eller jag?

I detta fall ska fastighetsskatten betalas av handelsbolaget.

Skatte F

Vem kan godkännas för F-skatten?

Om du har verksamhet i Sverige kan du ansöka hos Skatteverket och bli godkänd för F-skatt om:

 • Du bedriver kommersiell verksamhet.
 • Du tänker göra affärer.
 • Du har lämnat in dina skattedeklarationer och betalat dina skatter och avgifter.

Om du är anställd och har en verksamhet vid sidan av din anställning kan du bli godkänd för F-skatten med villkor. Dessutom kan ett handelsbolag godkännas för F-skatten. Om du är delägare i ett handelsbolag behöver du normalt inte få F-skattegodkännandet utan ska betala den särskilda A-skatten.

När ska skatt F betalas?

Skatt F måste betalas tillsammans med andra skatter och avgifter till ett särskilt bankkonto. Betalning ska ske senast den 12:e i månaden, för januari och 17 augusti. För momsdeklarationer på ett beskattningsunderlag större än 40 miljoner kronor gäller särskilda regler.

Kassa

Vilka krav krävs för att kassaregister ska vara godkända för användning?

I enlighet med lag måste kassaapparater som används efter 1 januari 2010 vara certifierade. Du kan kontrollera kraven för kassaregister i föreskrifterna SKVFS 2014: 9 och SKVFS 2009: 2 utfärdade av Skatteverket.

Gäller kassakravet för mobila företag?

Ja, kassareglerna gäller även för mobila företag. Men om du upptäcker att du inte kan ta med dig ett kvalificerat kassaregister vid försäljningstillfället kan du skriva en kontantfaktura för varje kund.

Min försäljning sker från olika adresser som jag inte känner till i förväg, på vilket sätt? Var ska jag registrera mitt kassaregister?

Om du inte regelbundet använder kassaregistret på ett specifikt försäljningsställe kan du registrera kassaregistret på företagsregistreringsadressen.

moms

Hur registrerar jag mig för momsregistrering?

Du kan registrera dig på Företagsregistrets och Skatteverkets gemensamma webbplats verksamt.se. Om du föredrar det kan du även fylla i Företagsregistreringsformuläret, SKV 4620< / a>.

Bör jag vara momsregistrerad?

Du måste vara registrerad om din momspliktiga försäljning överstiger 30 000 kr per år exklusive moms. Om dina momsförmåner är upp till 30 000 kr exklusive moms och anses vara sålda inom landet och omfattas av undantaget behöver du inte registrera dig.

För att vara befriad från moms får din momspliktiga försäljning inte överstiga 30 000 kr vid något tillfälle under de närmast föregående två åren. Men om du är befriad från moms behöver du förmodligen fortfarande registrera dig för moms.

När ska jag registrera mig för momsregistrering?

Du måste ansöka 14 dagar innan du startar ett företag som är kvalificerat. momspliktiga.

Ska jag ta ut moms av mina kunder?

Du måste ta ut moms från din kund om:

 • Du säljer varor eller tjänster.
 • Försäljningen av varorna eller tjänsterna är momspliktiga.
 • Försäljning sker i en ekonomisk verksamhet.
 • Försäljningen sker inom Sverige.

Nyskapade företag

Hur registrerar jag mitt nya företag och vad gör jag? Ska jag göra bokföring?

Privat företag:

Du är skyldig att föra konton i enlighet med bokföringslagen, det vill säga att kvitton måste finnas tillgängliga för alla affärsevenemang. Dessutom måste redovisningsinformationen arkiveras i minst 7 år.

Alla som har  en enskild firma måste komplettera sin löpande bokföring med ett årsbokslut. Om omsättningen normalt sett uppgår till högst 3 miljoner kronor kan du avsluta med en förenklad årsredovisning.

Enmansföretaget redovisar sitt resultat i resultaträkningen 1.

Kommersiellt företag:

Handelsbolaget är skyldig att föra bokföring enligt bokföringslagen, det vill säga att kvitton ska finnas tillgängliga för alla kommersiella evenemang. Dessutom måste redovisningsinformationen arkiveras i minst 7 år.

Det kommersiella företaget redovisar sina resultat i resultaträkningen 4.

Aktiebolag:

Aktiebolaget är skyldig att föra bokföring enligt bokföringslagen, det vill säga att kvitton ska finnas tillgängliga för alla kommersiella evenemang. Dessutom måste redovisningsinformationen arkiveras i minst 7 år.

Limited partnerskap deklarerar sina resultat i resultaträkningen 2.

Måste jag betala skatt?

Om du får inkomst från näringsverksamhet måste du betala skatt. För att veta hur mycket du ska betala i skatt är det nödvändigt att ta till företagets bokföring. Kommanditbolag betalar själva skatten. själva, medan det i kommersiella företag och enskild firma är ägarna som betalar skatten.

Jag har startat ett företag, hur registrerar jag mig?

Även om det finnsPå olika myndigheter som registrerar företag måste man oftast kontakta Företagsverket och/eller Skatteverket.

Du måste gå till Bolagsverket om du har bildat:

 • Ett aktiebolag.
 • Ett handelsföretag.
 • En ekonomisk förening.

Däremot ska du gå till Skatteverket för att:

 • Begär F- eller FA-skatt.
 • Registrera ditt företag som arbetsgivare.
 • Meddela att ditt företag måste vara registrerat för momsändamål.

Om du har en elektronisk legitimation kan du ansöka om registrering genom Företagsregistrets och Skatteverkets elektroniska tjänst på företagssidan www.verksamt.se. Om du inte har en elektronisk legitimation kan du ladda ner blanketterna på de olika myndigheternas hemsidor (www.bolagsverket.se respektive www.skatteverket.se).

Kom ihåg att du måste ansöka om att få registrera ditt företag hos Skatteverket minst 14 dagar innan du startar verksamheten.

Anställda

Vad? Vad gör jag om en aktiv person inte har ett personnummer?

I så fall ska personen gå in med ett samordningsnummer eller utländska nummer som motsvarar personnumret.

Hur får man personalregistret från Skatteverket?

Om du behöver en personalakt kan du begära den via beställningstjänsten på skattekontorets webbplats. För direktåtkomst, klicka här.

Vad? Vad ska jag göra om jag skriver fel i personaljournalen?

Det rekommenderas att dra en linje över det som har registrerats felaktigt. Skriv sedan till vad tid det gjordes korrigeringen och vem som gjorde korrigeringen.

Personuppgifter och dataskydd

Vad? Vilka rättigheter har jag när Skatteverket behandlar mina uppgifter?

När skatteverket behandlar dina personuppgifter har du rätt att få information om behandlingen, samt information om behandlingen. Hur man begär rättelse av felaktiga personuppgifter och ett utdrag ur registret.

Om du även anser att Skatteverket inte följer EU:s dataskyddsförordning kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vad? Vad kan jag göra om jag har blivit utsatt för identitetsstöld?

Om du misstänker att din legitimation, personnummer eller annan identitetshandling används utan tillstånd bör du polisanmäla händelsen. Du bör också kontakta kreditupplysningsföretag och be dem spärra ditt personnummer.

Skatteavdrag och sociala avgifter

När måste jag som arbetsgivare betala mina anställdas sociala avgifter?

Om du betalar ut arbetsersättning på minst 1 000 kr per år till en fysisk person med skatt A ska du betala arbetsgivaravgifterna. Tvärtom, om personen är det Vid godkänt för F-skatt ska inga arbetsgivaravgifter betalas på ersättningen.

Hur ska jag deklarera och betala skatter och avgifter för mina anställda?

Om du har betalat ut ersättning till en privatperson och är skyldig att göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter måste du registrera dig som arbetsgivare hos skatteverket. Då ska du redovisa arbetsgivaravgifterna och den skatt som dragits varje månad. Du ska lämna in en arbetsgivardeklaration och betala till Skatteverket en gång i månaden på förfallodagarna den 12, januari och 17 augusti.

Om du deklarerar ett skatteunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kronor gäller särskilda regler.

Skattekonto och moms- och arbetsgivardeklarationer

När kommer betalningen att göras? restskatt för räkenskapsåret 2021?

Utgångsdatumet anges i bilaganberäkning som du får med din slutdeklaration. För taxeringsåret 2021 förfaller restskatten den 14 november 2022, om du fått din slutliga deklaration i augusti. Om du fick den i december 2021 förfaller restskatten den 14 mars 2022.

Kan jag få en tidig återbetalning av min skatt?

Du kan inte få en tidig återbetalning av en preliminär skatt som debiterats (F-skatt eller SA-skatt). Istället kan du begära att få den preliminära skatten debiterad ändrad och eventuellt få tillbaka den reducerade delen. Du kan göra din förfrågan genom den elektroniska tjänsten Preliminär inkomstdeklaration som du kommer åt genom att klicka på här.

Trängselskatt

Vad? Vad är trängselskatten?

Detta är en skatt som gäller för bilar registrerade i Sverige eller utomlands, eller som används med stöd av nyttofordonskörkort. Denna skatt tillämpas i Stockholm och Göteborg och har som mål att förbättra tillgängligheten och miljön samt Hur man bidrar till finansieringen av infrastruktur.

När ska trängselskatten betalas?

Alla biljetter gjorda med en viss bil under en kalendermånad samlas in av Transportstyrelsen för beslut som skickas till skattebetalaren följande månad.

Skatten kan endast betalas när skattebeslutet är fattat. Betalningen ska finnas på Transportstyrelsens konto senast den sista dagen i månaden efter den månad då betalningen togs. skattebeslutet.

För mer information, besök Transportstyrelsens hemsida, eller ring kundtjänst på 0771-29 29 29.

Hur länge gäller befrielsen från trängselskatt?

Undantaget är giltigt så länge det är giltigt. giltigt kommunalt parkeringstillstånd. Om du får nytt parkeringstillstånd måste du ansöka om befrielse från trängselskatt på nytt.