Skatteaterbaringar

Skatteåterbäringarna betalas ut mellan juli och december

Det finns inte längre någon gemensam utbetalningsdag för skatteåterbäringarna. Största delen av privatpersonerna får sin skatteåterbäring i augusti eller september. Skatteåterbäringarna betalas ut senast i december.

Utbetalningsdagen för skatteåterbäringen beror på när den egna beskattningen slutförs. Beskattningen slutförs vid olika tidpunkter för olika kunder. Dagen för slutförandet visas i beskattningsbeslutet och i MinSkatt.

Tabell om inverkan av beskattningens slutförandemånad på skatteåterbäringens utbetalningsdag till kontot.
Månaden då beskattningen slutförs Skatteåterbäringens utbetalningsdag till kontot
Maj 4.7.2022
Juni 3.8.2022
Juli 5.9.2022
Augusti 3.10.2022
September 3.11.2022
Oktober 5.12.2022

Utbetalningsdagen för skatteåterbäringen kan flyttas framåt  eller beloppet ändras

Om exempelvis du eller din maka eller make gjorde ändringar i skattedeklarationen flyttas utbetalningsdagen för skatteåterbäringen framåt. Samtidigt kan återbäringsbeloppet ändras. Skatteåterbäringsbeloppet kan minska också på grund av att din återbäring har använts till att betala skatter eller sådana skulder som är i utsökning. Vi skickar dig ett nytt beskattningsbeslut med uppgifter om återbäringsbeloppet och utbetalningsdagen före utgången av oktober.

  • Varför fick jag mindre i skatteåterbäring eller ingen skatteåterbäring alls?
  • Vad innebär det att min skatteåterbäring har använts till att betala skatter?

Det betalas ränta på skatteåterbäringen

Skatteförvaltningen betalar krediteringsränta på skatteåterbäringar. Räntan räknas inte med i den summa som visas i beskattningsbeslutet utan den läggs till återbäringsbeloppet i samband med utbetalningen. Räntan för år 2022 är 0,5 %.

I vissa situationer måste du dock fortsätta att skicka in KU10–19-kontrolldata för intäktsåret 2019 och därefter. Mer information finns på sidan Lämna kontrolldata.

Vanliga frågor

  • När får jag ett beskattningsbeslut och när slutförs min beskattning? Kan jag tidigarelägga utbetalningsdagen för min skatteåterbäring?

    Beskattningen slutförs den dag som anges i beskattningsbeslutet och i MinSkatt. Du får beskattningsbeslutet före utgången av oktober. Du kan inte påskynda slutförandet av din beskattning eller tidigarelägga utbetalningsdagen för din skatteåterbäring. Om utbetalningsdagen för din skatteåterbäring har flyttats framåt anges detta i det nya beskattningsbeslutet och i MinSkatt. Om utbetalningsdagen för din skatteåterbäring har flyttats framåt kan du inte tidigarelägga den även om du kontaktar Skatteförvaltningen.

  • Jag fick ett meddelande om att jag kan lösa in min skatteåterbäring på banken. Kan jag ännu få skatteåterbäringen på mitt konto?

    När du har fått betalningsanvisningen kan du välja mellan två alternativ: A. Du kan ännu anmäla kontonumret i MinSkatt. Skatteförvaltningen betalar skatteåterbäringen på ditt konto efter att banken returnerat beloppet till Skatteförvaltningen om du inte löst in det. Skatteåterbäringen kan lösas in på banken inom 28 dagar. Tidsfristen börjar från datumet på avin om betalningsanvisningen. Efter denna tidsfrist betalas skatteåterbäringen inom cirka en vecka in på det konto som du har anmält. B. Du kan lösa in en betalningsanvisning på Nordea. Läs närmare anvisningar i betalningsanvisningsbrevet och på Nordeas webbplats.