Skatteverkets Hinderprov

Innan du gifter dig i Sverige måste du ansöka om ett hindersprov hos Skatteverket. här Du hittar detaljerad information om hindren för äktenskap test, i vad vad den består av och hur man begär den.

Vad? Vad är Skatteverkets hinderprövning?

Äktenskapshindersprövningen är ett verktyg från Skatteverket för att säkerställa att det inte finns några hinder för äktenskap.

Enligt svensk lag är det inte möjligt att gifta sig om:

  • Någon av er är under 18 år.
  • De är nära besläktade.
  • En av de två är redan borta. gift eller registrerad partner.

Det bör noteras att rätten att gifta sig i vissa situationer måste styrkas i enlighet med utländsk lag.

Hur ansöker man om testet för äktenskapshinder?

För att ansöka om äktenskapshinderprovet måste du fylla i och lämna in blankett SKV 7880 från Skatteverket. Du kan ladda ner det ifyllbara PDF-formuläret och det ej ifyllningsbara PDF-formuläret för utskrift genom att klicka på här ;.

Beroende på din speciella situation kan du behöva visa upp dokument som visar att du kan gifta dig.

Reglerna som ska tillämpas varierar beroende på vilken situation du befinner dig i:

Båda är registrerade i Sverige

Om du Om du och din partner är folkbokförda i Sverige kan du begära hinderprov genom att fylla i blankett SKV 7880 och lämna in den till skatteverket.

Om någon av er har varit gift tidigare bör ni registreras som skild eller änka i folkbokföringen. Men om den posten inte längre finns, måste de visa att det tidigare äktenskapet har upplösts. För att göra detta kan de visa upp en skilsmässa eller ett dödsbevis för den tidigare maken.

En av de två saknas. registrerad i Sverige

Den som inte är där. Folkbokförd i Sverige ska visa upp handlingar från utländska myndigheter som visar att det inte finns några hinder för äktenskap enligt svensk lag. Det gäller de som saknar personnummer eller de som har personnummer men tas bort från folkbokföringen.

Ingen av dem är det folkbokförda i Sverige, men en eller båda är svenska medborgare

I detta fall måste båda uppvisa handlingar från utländska myndigheter som visar att det inte finns några hinder för äktenskap enligt svensk lag. Detta gäller även om de har personnummer men har tagits bort från folkbokföringen.

Ingen av er är svensk medborgare eller svensk medborgare. hemvist i Sverige

Om ingen av er är svensk medborgare eller med hemvist i Sverige ska de uppvisa handlingar från utländska myndigheter som visar att det inte finns några hinder mot äktenskap enligt svensk lag. Detta gäller även om de har personnummer men har tagits bort från folkbokföringen.

Inte du heller varken din partner har hemvist i Sverige utan en av er är medborgare i ett annat nordiskt land

Slutligen, om ingen av er är det Om du har hemvist i Sverige men en av er är medborgare i ett annat nordiskt land (Danmark, Finland, Island eller Norge), måste den personen bevisa att han eller hon kan gifta sig enligt lagen i det nordiska landet. För att göra detta måste du visa upp en handling som styrker att du är medborgare i ett nordiskt land, till exempel ett pass. Du måste också visa att du är det behörig att gifta sig enligt det nordiska landets lag.

Vad? vad händer härnäst?

När du genomfört provet får du ett hindersprovsintyg och ett vigselbevis från Skatteverket som du ska lämna till vigselförrättaren.

Tänk på att handikappprovet är giltigt i fyra månader utan möjlighet till förlängning. Om ni inte har gift er inom fyra månader efter att ni ansökt till hinderprovet behöver ni lämna in en ny ansökan till Skatteverket.

Kontakta vigselförrättaren i god tid före vigseln och lämna in de handlingar du fått från Skatteverket. Efter vigseln bör vigselförrättaren fyll i vigselbeviset och skicka det till skatteverket.

Vanliga frågor

  • Var skickar jag in ansökan om hindertest?

    Vid en flytt är det viktigt att du skickar en flyttanmälan till skatteverket så att de kan uppdatera dina uppgifter i folkbokföringen. Detta är viktigt bland annat för att avgöra i vilken kommun du ska betala din skatt, rätt till förmåner och bidrag, var du kan rösta och var du får din post.Dessutom är det också viktigt för samhället, eftersom planeringen av boende, skola, vård, omsorg etc. utgår från de uppgifter som framgår av folkbokföringen.

  • Hur lång tid måste jag gifta mig efter att ha genomfört advokatprovet?

    Äktenskapshindersprövningen gäller i fyra månader. Om ni inte gifter er inom fyra månader måste ni lämna in en ny ansökan om hinderprov hos Skatteverket.